All Hjälp
Stockholm
All Hjälp


STENMUR


STAKET


GRIND


BALKONG RÄCKE


Vi erbjuder hjälp med Bygglov/Bygganmälan

Bygglov att få bygga eller göra en ändring för en specifik fastighet. Bygglov när du ska göra en nybyggnation, eller någon annan andring på byggnaden kräver bygglovsansökan med bygglovsritninga.

Nya bygglovsritningar eller uppdatera gamla ritningar.

Bygglovsritningar (eller A-ritningar) ska visa hur byggnaden ska att se út och även visa att kraven i PBL (Plan och Bygglagen) och PBF (Plan och byggförordningen) uppfylls genom BBR (Boverkets Byggregler) och svenska standarder.

1. Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100.

2. Sektionsritning

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100.

3. Fasadritningen

Fasadritningen ska vara i skala 1:100.

4. Situationsplan

Situationsplanen är vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

5. Markplaneringsritning

070 409 5087 Robert

076 117 1690 Lars

ALTAN


TAKSÄTTNING


GRIND


STAKET


SNICKERI