Vi erbjuder hjälp med Bygglov/Bygganmälan

Bygglov att få bygga eller göra en ändring för en specifik fastighet. Bygglov när du ska göra en nybyggnation, eller någon annan andring på byggnaden kräver bygglovsansökan med bygglovsritninga.

Nya bygglovsritningar eller uppdatera gamla ritningar.

Bygglovsritningar (eller A-ritningar) ska visa hur byggnaden ska att se út och även visa att kraven i PBL (Plan och Bygglagen) och PBF (Plan och byggförordningen) uppfylls genom BBR (Boverkets Byggregler) och svenska standarder.

1. Planritning Planritningen ska vara i skala 1:100.

2. Sektionsritning Sektionsritningen ska vara i skala 1:100.

3. Fasadritningen Fasadritningen ska vara i skala 1:100.

4. Situationsplan Situationsplanen är vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

5. Markplaneringsritning  070 409 5087 Robert                  076 117 1690 Lars