Solenergin har många fördelar, framför allt för ett mer hållbart klimat, men en felmonterad anläggning kan innebära stora risker och stora förluster i den investerade kapitalet. Återbäringen av din investering kan dröja väldigt länge.
Fördelar med solenergi
  • Ger dig egenproducerad, varmluft, varmt vatten och även  fossilfri el.
  • Sänker dina elräkningar dramatiskt
  • Höjer värdet på huset.
  • Anläggningen är i princip underhållsfria.
  • Håller länge i flera decennier.